Naše zkušenosti

Jsme tým zkušených projektových manažerů. Na řadě projektů jsme působili také z pozice finančních/projektových manažerů. Zkušenosti ze samotné realizace jsou naší devizou také při přípravě projektů, kdy dokážeme dopředu eliminovat všechna rizika a projekt nastavit k jeho plynulé realizaci.

Čísla, která stojí za námi

650+

mil. Kč získaných z dotací EU

190+

úspěšně realizovaných projektů

340

zpracovaných a schválených monitorovacích zpráv

9

let zkušeností v oboru

přečtěte si naše příběhy

Ing. Luděk Navrátil | Váš dotační manažer

V oblasti dotačního a projektového managementu působím od roku 2010. V roce 2012 jsem ukončil působení v jedné z brněnských poradenských agentur a vydal se vlastní cestou nezávislého poradce. Pozitivní reference klientů, precizně zpracované a schválené projekty mě posouvaly neustále dále až k založení vlastní značky CGP a naší menší poradenské agentury.

Z hlediska zkušeností oceníte můj přehled v dotačním “labyrintu” a schopnost vyhodnotit obratem Váš záměr vůči dotační příležitosti.

Projekty financované z EU jsem vedl jak z pozice projektového, tak i finančního manažera. Získané zkušenosti při realizaci projektů zúročuji při přípravě projektových žádostí a dokáži tak podmínky Vašeho projektu nastavit již v prvotní fázi tak, aby byla následná administrace a realizace plynulá.

Stejně tak dokáži vstoupit do projektu v kterékoliv fázi jeho realizace a nastavit řízení projektu dle podmínek poskytovatele dotace včetně souvisejících metodik.

V oblasti projektového řízení se pravidelně vzdělávám a patřím mezi certifikované projektové manažery IPMA® a PRINCE2®.

Ing. Luděk Navrátil

Mgr. Martina Navrátilová | Manažerka pro administraci projektů

Od roku 2012 řídím investiční i neinvestiční dotační projekty z pozice projektové či finanční manažerky. V rámci projektů nastavuji metodiky pro řízení monitorovacích indikátorů i sledování rozpočtu a provádím pravidelný reporting poskytovateli dotace.

Z realizační fáze projektů jsem se postupem času dostala také k samotné přípravě projektových žádostí. Silnou stránkou je v této fázi dotačního managementu jednotný cíl s klientem, kterým je vždy nastavení projektu tak, aby byla eliminována případná rizika při jeho následné realizaci. Díky tomu se optimalizuje celý proces zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, který pro Vás zajišťujeme.

Mgr. Martina Navrátilová

Mgr. Tomáš Kopecký | Manažer pro výběrová řízení

Již během studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem sbíral zkušenosti ve dvou předních advokátních kancelářích. Kromě základů ze studia jsem tedy své zkušenosti obohatil o zkušenosti z praxe pracovního, občanského i obchodního práva.

Následně jsem se posunul do veřejného sektoru a směřoval svou kariéru do oblasti realizace veřejných zakázek. Na pozici právníka pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) jsem působil celkem 4 roky a získal tak praktický náhled na celý proces realizace výběrových řízení v několika operačních programech evropských dotací.

Mimo to jsem výběrová řízení kompletně zajišťoval také pro několik dalších veřejných i komerčních subjektů a od roku 2014 úzce spolupracuji v této oblasti také s CGP, kde nabízíme zpracování výběrového řízení jako jednu z komplexních služeb dotačního managementu.

Mgr. Tomáš Kopecký

Spolupracujeme

Naše zkušenosti jsou podpořeny úspěšnou spoluprací s několika dalšími organizacemi, které přinášejí potřebné know-how do přípravy projektových záměrů. Zejména u složitějších dotačních projektů je kooperace více profesně zaměřených institucí a jejich znalostí stěžejní (výzkum a vývoj, stavební příprava, energetický audit).

...a mnohé další (viz stránka reference).

Jsme váš tým profesionálů

Nebojte se nás oslovit, společně vyhledáme dotační příležitosti a najdeme cestu, jak je využít pro Vaše rozvojové záměry.