Naše služby

Jsme připraveni Vás provést celým dotačním cyklem projektu. V první řadě vyhodnotíme Vaše záměry oproti dotačním příležitostem. Tato fáze je stěžejní pro další spolupráci při přípravě či řízení projektu. Pomůžeme Vám tak využít dotační příležitosti pro Vaše strategické záměry a naše zkušenosti se stanou silnou stránkou při realizaci dotačního projektu.
Dotační analýza

Dotační analýza

Dotační analýzu provádíme společně na první schůzce, kdy Vám představíme jednotlivé dotační programy. Pokud bude některá z dotačních příležitostí v souladu se strategickými záměry Vaší organizace, přesouváme se do další fáze našich služeb a začínáme s přípravou projektové žádosti. V rámci dotační analýzy se seznámíte s podstatnými aspekty jednotlivých dotačních příležitostí.

Zahrnuje

 • analýza dotačních příležitostí dle typu organizace
 • posouzení reálnosti záměru z pohledu dotací
 • souhrnné informace o jednotlivých dotačních příležitostech
 • vyhledání a pravidelný monitoring dotačních titulů
 • nastavení vstupních podmínek projektu pro konkrétní dotaci
Příprava projektu

Příprava projektu

Při zpracování projektové žádosti zúročujeme naše zkušenosti z řízení dotačních projektů. Správně nastavený projekt dle pravidel konkrétního programu je základem pro jeho další úspěšnou realizaci. Příprava projektové žádosti je vždy kooperací obou zapojených stran – z naší strany kompletujeme celý projekt dle podmínek dotačního programu, klient pak dodává potřebná data o vlastní organizaci.

Zahrnuje

 • zpracování projektové žádosti
 • příprava a vyplnění povinných i nepovinných příloh
 • úpravy projektu směrem k podmínkám dotačních programů
 • návrh rozpočtu a nastavení monitorovacích ukazatelů
 • vypracování harmonogramu realizace projektu vč. etapizace
 • kompletace a odevzdání projektové žádosti
Dotační management

Dotační management

Zapojením do řízení projektu ulehčujeme klientům administrativní zátěž plynoucí z podmínek získané dotace. Cílem této fáze služeb je to, aby byla již získaná dotace také následně proplacena ze strany poskytovatele. Při realizaci projektu Vám nastavíme metodiku sledování cash-flow, potřebných výstupů (tzv. indikátorů) a budeme vše v potřebných termínech reportovat poskytovateli dotace.

Zahrnuje

 • vedení projektu v rozsahu požadavků klienta
 • zpracování výběrových řízení
 • zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • nastavení metodik a reportů pro sledování průběhu realizace
 • účast při kontrolách na místě prováděných poskytovatelem dotace
 • příprava na audit a kontrola odděleného účetnictví projektu
 • komunikace s poskytovateli dotace
Máte zájem o naše služby?