centrum grantové podpory

centrum grantové podpory

nameJméno
Ing. Luděk Navrátil
Telefonní číslo
+420 728 750 274
Emailová adresa
navratil@dotacecgp.cz

Nabízené služby

AnalýzaDotační analýza
 
Dotační analýza obsahuje služby související s posouzením projektového záměru a možným využitím dotačních prostředků z jednotlivých operačních programů EU.
 • zjištění detailních parametrů projektu
 • posouzení reálnosti záměru z pohledu dotací
 • vyhledání a pravidelný monitoring dotačních titulů
 • nastavení vstupních podmínek projektu pro konkrétní dotaci
PřípravaPříprava projektu
 
Při zpracování projektové žádosti jsou základem mé zkušenosti z řízení dotačních projektů. Jen správně připravený projekt zajistí jeho úspěšnou realizaci.
 • zpracování projektové žádosti
 • vyplnění povinných i nepovinných příloh
 • kooperace s klienty při úpravách projektových záměrů
 • návrh rozpočtu a nastavení monitorovacích ukazatelů
 • vypracování harmonogramu realizace projektu vč. etapizace
 • kompletace a odevzdání projektové žádosti
AdministraceAdministrace projektu
 
Zapojením do řízení projektu ulehčuji klientům administrativní zátěž plynoucí z podmínek získané dotace.
 • vyhledání vhodných dotačních titulů
 • vedení projektu dle požadavků klienta
 • zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • nastavení metodik a reportů pro sledování průběhu realizace
 • účast při kontrolách na místě prováděných poskytovatelem dotace
 • příprava na audit a kontrola odděleného účetnictví projektu
 • komunikace s poskytovateli dotace
 • zpracování výběrových řízení