dotační PŘÍLEŽITOST

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

Příspěvek z tohoto programu lze poskytnout na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Podporované aktivity:
Akce musí být v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Akce mohou být zařazeny do následujících oblastí:

 1. Oblast I. - opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Příspěvek je možné využít na:
  • výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy chodníků;
  • výstavbu, rekonstrukci nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek;
  • výstavbu, rekonstrukci nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů.
 2. Oblast II. - opatření ke zvýšení bezpečnosti / plynulosti dopravy. Příspěvek je možné využít na:
  • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • nasvětlení přechodů pro chodce;
  • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce.

Oprávnění žadatelé:

Ke stažení

pdf CGP_SFDI_Bezpečnost.pdf
259 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás