dotační PŘÍLEŽITOST

Posilování rekreační funkce lesa

Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen “PUPFL”) na území celé ČR. Cílem je podpora zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podporovány jsou projekty vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí.

Způsobilé výdaje:

Oprávnění žadatelé:

Ke stažení

pdf CGP_PRV_Neproduktivní investice v lesích.pdf
177 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás