dotační PŘÍLEŽITOST

Pořízení technologií, výstavba a rekonstrukce nemovitostí

Investice do nezemědělských oblastí podporují pořizování technologií i stavební úpravy ve vybraných oborech CZ-NACE podnikatelských subjektů. Výzvy jsou vyhlašovány na území Místních akčních skupin (MAS) v souladu se strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Způsobilé výdaje:

Oprávnění žadatelé:

Ke stažení

pdf CGP_PRV_MAS_Investice do nezemědělských oblastí.pdf
419 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás