dotační PŘÍLEŽITOST

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí v jednotlivých Místních akčních skupinách. Podpora je rozdělena celkem do 8 různých kategorií, ve kterých bude možné podávat žádosti.

Podporované aktivity (kategorie):

  1. Veřejná prostranství v obcích - Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství, a to včetně herních prvků.
  2. Mateřské a základní školy - Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
  3. Hasičské zbrojnice - Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
  4. Obchody pro obce - Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky).
  5. Vybrané kulturní památky - Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova.
  6. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
  7. Stezky - V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa.
  8. Muzea a expozice pro obce - Podpora je zaměřena na výstavbu a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

Oprávnění žadatelé:

Ke stažení

pdf CGP_PRV_MAS_Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.pdf
193 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás