dotační PŘÍLEŽITOST

Vzdělávání zaměstnanců

Výzva navazuje na poslední dotační příležitost (výzva č. 43 OPZ) podporující všechny typy vzdělávacích aktivit vč. obecného vzdělávání, která se setkala s vysokým zájmem ze strany žadatelů. Rozpočet dotace je tvořen tzv. jednotkovými náklady – dotace se vypočítá na základě plánovaných školících „osobohodin“ v rámci projektu.

Výhodou tohoto programu jsou dlouhodobé projekty, které pokryjí až dvouletý cyklus vzdělávání zaměstnanců. Dotace pokrývá náklady vzdělávacích služeb, mzdové příspěvky a také související náklady na administraci projektu, potřebné vybavení (např. dataprojektor) a související režijní výdaje.

Podporované oblasti vzdělávání:

  1. Obecné IT dovednosti
  2. Měkké a manažerské dovednosti
  3. Jazykové vzdělávání
  4. Specializované IT dovednosti
  5. Účetní, ekonomické a právní kurzy
  6. Technické a odborné vzdělávání
  7. Interní lektor – interní školení

Oprávnění žadatelé:

Ke stažení

pdf CGP_OPZ_97_Podnikové vzdělávání II.pdf
541 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás