dotační PŘÍLEŽITOST

Odborné vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávací projekty v této výzvě jsou poskytovány místně příslušnými úřady práce. Jedná se o menší projekty, které dotací pokrývají náklady na vzdělávání či rekvalifikaci a mzdové příspěvky vzdělávaných zaměstnanců. Nejsou pokryty ostatní režijní náklady – např. na vybavení, administraci projektu a výběrové řízení. V případě projektů v této výzvě se náklady vykazují dle skutečnosti.

V rámci projektu budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy a odborná jazyková výuka v minimálním rozsahu 40 hodin a více na jednoho účastníka.

Podporované aktivity:

Oprávnění žadatelé:

Ke stažení

pdf CGP_OPZ_21_POVEZ_II_výzva3.pdf
272 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás