dotační PŘÍLEŽITOST

Snížení energetické náročnosti v podnicích

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporováno je snížení energetické náročnosti výroby, omezení výdajů za energie v podnicích i výměna starých technologií za úspornější.

Podporované aktivity:

Způsobilé výdaje:

Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás