dotační PŘÍLEŽITOST

Investice do technologií a softwarových řešení

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich
konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Podporované aktivity:

Způsobilé výdaje:

Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás