dotační PŘÍLEŽITOST

Podpora výzkumu a vývoje

Hlavním cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporované aktivity:

Způsobilé výdaje:

Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás