dotační PŘÍLEŽITOST

Nákup poradenských služeb pro MSP

Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP). Podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů, a to ve dvou aktivitách.

Alokace výzvy: 50 mil. Kč
Příjem žádostí: 5. 8. 2019 – 5. 12. 2019
Výše dotace v %: 50 % (malý / střední podnik)
Výše dotace v Kč: 100 tis. - 1 mil. Kč

Podporované aktivity:

Oprávnění žadatelé:

Ke stažení

pdf CGP_OPPIK_Poradenství.pdf
276 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás