dotační PŘÍLEŽITOST

Pořízení fotovoltaické elektrárny

Cílem programu je podpora projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR.

Podporované aktivity:

Způsobilé výdaje:

 

Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás