dotační PŘÍLEŽITOST

Investice do SW / HW / nevýrobních technologií

Cílem je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.

Podporované aktivity (investice do ICT produktů a služeb):

Způsobilé výdaje:

Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás