dotační PŘÍLEŽITOST

Vybudování školních zahrad a venkovních učeben

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v MŠ, ZŠ a SŠ a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje zázemí lesních MŠ.

Podporované aktivity:

  1. Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
    • Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
  2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
    • Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol.
  3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
    • Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného / neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí a v přímém kontaktu s přírodou.

Oprávnění žadatelé:

Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás