dotační PŘÍLEŽITOST

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly ministerstva k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. 

** V případě, že výše vlastních nákladů akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2019, může obec požádat o výjimku na úhradu 100 % vynaložených uznatelných přímých nákladů.

Vymezení příjemců podpory:

Ke stažení

pdf CGP_MMR-Živelné pohromy 2019.pdf
293 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás