dotační PŘÍLEŽITOST

Vybavení odborných učeben na školách

Výzvy zaměřené na stavby, stavební úpravy a vybavení odborných učeben. Cílem těchto výzev bude zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Důležité klíčové kompetence, na které musí být projekt (a učebna) zaměřen:

V tomto programu jsou vyhlašovány souběžně 2 výzvy s rozlišením na území celé ČR mimo území hl. města Prahy a tzv. sociálně vyloučené lokality. Výzvy se liší pouze vlastní alokací pro příslušná území podpory.

Podporované aktivity:

Ke stažení

pdf CGP_IROP_Odborné učebny.pdf
278 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás